Επιχείρηση με έδρα το σπίτι. Τι ισχύει;

Δεν είναι τυχαίο που σήμερα όλο και περισσότεροι επαγγελματίες επιλέγουν να «στεγάσουν» την επιχείρησή τους στο σπίτι. Η επιχείρηση με έδρα το σπίτι δε διαφέρει καθόλου συγκριτικά με μια επιχείρηση που έχει ξεχωριστή επαγγελματική έδρα, όσον αφορά τη φορολογία.

Αν ενδιαφέρεστε να ξεκινήσετε την επιχείρησή σας στο σπίτι είτε για έναν χαμηλό προϋπολογισμό, είτε για τα μειωμένα λειτουργικά έξοδα, στο άρθρο αυτό θα βρείτε όσες πληροφορίες χρειάζεστε, για να κάνετε το επόμενο βήμα! 

 

Σκέψη 1η: τι ισχύει από φορολογική και λογιστική άποψη;

 • Η μοναδική νομική μορφή επιχείρησης που επιτρέπεται είναι η ατομική. Οι εταιρείες ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ  και όλα τα νομικά πρόσωπα δεν μπορούν να έχουν έδρα το σπίτι. Θα μπορούσαν να έχουν ως έδρα ένα διαμέρισμα ή μια κατοικία γενικά, αλλά η χρήση θα πρέπει να είναι αποκλειστικά για την επιχείρηση με συμβόλαιο μίσθωσης επαγγελματικής χρήσης.

 • Απαγορεύεται η δραστηριότητα εμπορίου. Δηλαδή η εφορία δεν επιτρέπει να δηλωθεί ΚΑΔ που να περιέχει αγοραπωλησίες προϊόντων και εμπορευμάτων. Συνεπώς περιορίζεται μόνο στην παροχή υπηρεσιών.

 • Απαγορεύεται η δραστηριότητα παρασκευής φαγητού, καθώς η οικία δεν μπορεί να δεχθεί υγειονομικό έλεγχο.

 • Όλες οι δραστηριότητες έχουν υποχρέωση δημιουργίας επαγγελματικού λογαριασμού και οι περισσότερες υπάγονται σε εγκατάσταση τερματικού POS άσχετα από την έδρα. Η αγορά ή η ενοικίαση POS στα επόμενα χρόνια θα είναι υποχρεωτικό για όλους τους ΚΑΔ. 

 • Γενικά, επιτρέπεται η χρήση της κατοικίας ως επαγγελματικής έδρας, δηλαδή ταχυδρομικής διεύθυνσης και σε καμια περίπτωση ως επαγγελματικής εγκατάστασης.

Σκέψη 2η: φορολογία ως ελεύθερος επαγγελματίας;

 • Η φορολογία δεν έχει καμία διαφορά είναι η ίδια ακριβώς, όπως συμβαίνει με όλες τις ατομικές επιχειρήσεις, 9% για τα πρώτα 10.000€ καθαρά κέρδη.

 • Προκαταβολή φόρου επόμενης χρήσης 55%. Όταν αποκτάτε για πρώτη φορά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, το προς βεβαίωση ποσό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος περιορίζεται στο μισό.

 • Δεν υπάρχει αφορολόγητο στις ατομικές επιχειρήσεις. Η φορολογία ξεκινάει από το πρώτο ευρώ.

 • Για ατομική επιχείρηση που δηλώνει ζημίες ή μηδενικά κέρδη, ο επαγγελματίας φορολογείται με τεκμήρια. (πχ τεκμήριο διαβίωσης άγαμου 3.000€, αυτοκίνητο, κατοικία, δάνειο κλπ). 

 • Το τέλος επιτηδεύματος ορίζεται σε 650€ ετησίως και βεβαιώνεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. (Απαλλαγή τα πρώτα 5 χρόνια)

Σκέψη 3η: φορολογία με “μπλοκάκι ή freelancing”;

Η έναρξη ατομικής επιχείρησης γίνεται με έναν τρόπο μόνο και έχεις τις ίδιες ευθύνες με όλες τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, μόνο για τον τρόπο φορολόγησης μπορεί κάποιος να ενταχθεί στο καθεστώς “μπλοκάκι” ή freelancing

Εδώ το μοναδικό έξοδο που εκπίπτει και μπορεί να μειώσει το συνολικό ακαθάριστο εισόδημα, είναι οι ασφαλιστικές εισφορές του ΕΦΚΑ. Δεν επιτρέπεται να δικαιολογηθούν άλλες δαπάνες, ακόμα και αν έχουν γίνει για το σκοπό της επιχειρηματικής δραστηριότητας, γιατί δε θεωρείται ακριβώς επιχείρηση. Επίσης δεν επιτρέπονται οι συναλλαγές με ιδιώτες (λιανική).

Σκέψη 4η: ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ…

Κάθε χρόνο ο κάθε επαγγελματίας θα πρέπει να δηλώνει την ασφαλιστική κλάση του ΕΦΚΑ στην οποία θέλει να ανήκει. Εάν δεν το κάνει, θα εισέρχεται αυτόματα στη χαμηλότερη ασφαλιστική κλάση.

Ασφαλιστικές κατηγορίες

Νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες μέχρι 5 έτη

1η κατηγορία

2η κατηγορία

3η κατηγορία

4η κατηγορία

5η κατηγορία


κατηγορία

Συνολικές Εισφορές

138,15 €

230,25€

276,31€

331,13 €

398,02 €

476,96 €

620,60 €

Φορολογία ατομικής επιχείρησης – Φορολογική κλίμακα 

Κλιμάκιο εισοδήματος 

Φορολογικός συντελεστής 

Φόρος κλιμακίου 

Σύνολο

Εισοδήματος

Φόρου

10.000

9%

900

10.000

900

10.000

22%

2.200

20.000

3.100

10.000

28%

2.800

30.000

5.900

10.000

36%

3.600

40.000

9.500

Υπερβάλλον

44%

Σκέψη 5η: τι μπορώ να δικαιολογήσω ως έξοδα;

Όταν η έδρα της επιχείρησης είναι η οικία του ιδιοκτήτη και σύμφωνα με τα τετραγωνικά μέτρα του σπιτιού που χρησιμοποιείται για επαγγελματικούς λόγους, μπορούν να δικαιολογηθούν έξοδα από τους λογαριασμούς ΔΕΚΟ, θέρμανσης και άλλες δαπάνες της οικίας, σε ποσοστό πχ.περίπου 30% (το 1/3 της συνολικής τους αξίας).

Δεν εκπίπτουν ως έξοδα οι δαπάνες αυτοκινήτου, εκτός αν είναι επαγγελματικό όχημα ή με ενοικίαση (leasing).

Το τεκμαρτό ενοίκιο από την ιδιοχρησιμοποίηση ιδιόκτητου χώρου σαν γραφείο, εκπίπτει ως δαπάνη εφόσον δηλωθεί ως εισόδημα από ακίνητα.

Δυνατότητα απαλλαγής ΦΠΑ με ετήσιο τζίρο μέχρι 10.000,00€.

Με το άρθρο 39 του κώδικα ΦΠΑ, παρέχεται σημαντική ευελιξία για τις μικρές επιχειρήσεις που δηλώνουν συνολικά ακαθάριστα ετήσια έσοδα έως 10.000€, να εξαιρεθούν από το καθεστώς ΦΠΑ.

Σε περίπτωση που τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα ξεπεράσουν τα 10.000€, η επιχείρηση οφείλει να μεταβεί σε καθεστώς ΦΠΑ μόλις ξεπεράσει το όριο και να υποβάλλει την αντίστοιχη δήλωση ΦΠΑ. Η μεταβολή γίνεται με δήλωση στο μητρώο της εφορίας που ανήκει η έδρα της επιχείρησης εντός 30 ημερών από την έναρξη του φορολογικού έτους. Συνήθως, αυτή η απαλλαγή ευνοεί ατομικές επιχειρήσεις που το έσοδό τους είναι κυρίως από λιανικές πωλήσεις.

Σκέψη 6η: είναι τελικά η πιο οικονομική επιλογή επαγγελματικής έδρας;

Είναι ιδανική λύση για να αποφύγετε το μεγάλο κόστος στην αρχή. Ένας πολύ απλός και οικονομικός χώρος, ένα διαμέρισμα ή μια λειτουργική αποθήκη μπορεί να αποτελέσει την έδρα σας.

Σκέψη 7η: αξίζει από επιχειρηματική άποψη;

Η απάντηση είναι απλή…σίγουρα!

Η δημιουργία, ο εξοπλισμός και η διακόσμηση επαγγελματικού χώρου κοστίζει, και μάλιστα για ένα πολύ καλό επαγγελματικό αποτέλεσμα ενδεχομένως να κοστίζει αρκετά. Το ίδιο δύσκολο είναι και το κόστος συντήρησης του επαγγελματικού χώρου. Δηλαδή ενοίκια, δαπάνες ηλεκτρισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, ίντερνετ και κοινοχρήστων.

Η επιχείρηση με έδρα το σπίτι μπορεί να είναι άριστη επιλογή για να ξεκινήσει κάποιος τη δραστηριότητά του, αφού η μεγάλη εξοικονόμηση χρημάτων στην αρχή και το σημαντικό όφελος από φοροαπαλλαγές που ισχύουν για νέους επαγγελματίες, μπορεί να επενδυθεί στην προβολή και τη διαφήμιση αλλά και την ανάπτυξη της επιχείρησης συνολικά, ανοίγοντας την πόρτα σε πολλές νέες αγορές. 

Συνοπτικά τα συν και πλην της επιχείρησης με έδρα το σπίτι σας:

Θετικά

 • Εξοικονόμηση από το κόστος των δαπανών που αφορά η εγκατάσταση και η συντήρηση ενός επαγγελματικού χώρου.

 • Αποταμίευση χρόνου από τις μετακινήσεις από και προς την εργασία, και γενικότερα υπάρχει καλύτερη ισορροπία στον καταμερισμό του χρόνου.

 • Δυνατότητα δημιουργίας e-shop με έδρα το σπίτι με διάφορους νόμιμους τρόπους.

Αρνητικά

 • Οι άνθρωποι που εργάζονται στο ίδιο περιβάλλον στο οποίο ζουν και κοιμούνται, παρουσιάζουν χαμηλότερη παραγωγικότητα, καθώς επηρεάζονται η ψυχολογία και η αυτοπεποίθηση τους, όπως επίσης δεν αναπτύσσονται κοινωνικά.

 • Πολλοί δεν καταλαβαίνουν ότι στην πραγματικότητα κάνετε σοβαρή δουλειά κάτι έχει σαν αποτέλεσμα επηρεάζει κι εσάς.

 • Δουλεύετε περισσότερες ώρες, αφού δεν μπορείτε να «αποσυνδεθείτε», γιατί είστε στο σπίτι.

Σκέψη 8η:  ποια επαγγέλματα μπορούν να έχουν ως έδρα το σπίτι;

Λόγω περιορισμών που ισχύουν, όπως αδειοδοτήσεις, κανονισμοί ασφαλείας κτλ., δεν μπορούν όλα τα επαγγέλματα να ασκηθούν από το σπίτι.

Ενδεικτικά, μερικά επαγγέλματα τα οποία μπορούν να έχουν ως έδρα το σπίτι είναι:

Φωτογράφος, κατασκευή ιστοσελίδων(web design), υπηρεσίες καθαρισμών, διαχείριση πολυκατοικιών, τεχνικός Η/Υ, διακοσμητής, ιδιαίτερα μαθήματα, γραφίστας, διαφημιστής, υπηρεσίες marketing, personal trainer, διοργάνωση εκδηλώσεων (γάμους, βαπτίσεις κτλ.), υπηρεσίες μουσικής κάλυψης εκδηλώσεων (D.J.), υπηρεσίες βιντεοσκόπησης, προγραμματιστής, υπηρεσίες ηχοληψίας, ασφαλιστικός σύμβουλος, μεσίτης, δικηγόρος, λογιστής, σύμβουλος επιχειρήσεων, υπηρεσίες διερμηνείας και μεταφράσεων, τουριστικός ξεναγός,  κατασκευαστικές εργασίες.

Συμπερασματικά…

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία μιας επιχείρησης με έδρα το σπίτι. Στην πραγματικότητα όμως, είναι ένας εύκολος και οικονομικός τρόπος για να καταλάβετε, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, αν αυτό που κάνετε θα αποφέρει χρήματα και θα αξίζει να το διατηρήσετε ή να το διακόψετε.

Στη Forocon, είμαστε δίπλα σε κάθε νέο επαγγελματία που επιθυμεί να κάνει το επόμενο βήμα! Κλείστε άμεσα ραντεβού και δείτε τα όνειρά σας να πραγματοποιούνται.