Νέα πραγματικότητα στην αγορά εργασίας της Ελλάδας: Αντιμέτωποι με την εξαήμερη εργασία

Η δυναμική της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα αλλάζει δραστικά, με πολλούς εργαζόμενους να αντιμετωπίζουν την προοπτική της εξαήμερης εργασίας, τη στιγμή που σε άλλα μέρη της Ευρώπης εφαρμόζεται η ιδέα της τετραήμερης εβδομάδας εργασίας.  

Αυτό οφείλεται στην ενεργοποίηση του άρθρου 25 του νόμου 5053/23, του πρόσφατου εργασιακού νόμου Γεωργιάδη, που προβλέπει με υπουργική απόφαση -113169/7421/28/12/2023- την έναρξη της εξαήμερης εργασίας για όσους εργάζονται πενθήμερο, από την 1η Μαρτίου 2024. 

Η νομοθεσία προβλέπει ότι η έκτη βάρδια δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 8 ώρες, υπάρχουν εξαιρέσεις για κάποιους εργαζόμενους, το ημερομίσθιο θα είναι αυξημένο (αλλά όχι σημαντικά), ενώ εξαιρείται η Κυριακή. 

Η νέα ρύθμιση θα ξεκινήσει επίσημα από την 1η Ιουλίου 2024, όταν η πλατφόρμα του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ θα είναι έτοιμη να καταγράφει. Η εφαρμογή αφορά το Δημόσιο, τις ΔΕΚΟ, τις τράπεζες και τον ιδιωτικό τομέα για επιχειρήσεις και οργανισμούς συνεχούς λειτουργίας που εφαρμόζουν πενθήμερη εργασία. 

Ο κ. Γεωργιάδης είχε διευκρινίσει ότι με τις νέες ρυθμίσεις το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ένας νεοπροσληφθείς εργαζόμενος μπορεί να απολυθεί χωρίς αποζημίωση μειώνεται από 12 σε 6 μήνες. 

Πληρωμές και… εξαιρέσεις 

Δεν επιτρέπεται η υπέρβαση των 8 ωρών ημερησίως και απαγορεύεται η υπερεργασία και η υπερωρία. Οι εργαζόμενοι θα λαμβάνουν 40% προσαύξηση στο ημερομίσθιό τους για την 6η ημέρα εργασίας και 115% αν αυτή πέφτει σε αργία. 

Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι σε τουρισμό και επισιτισμό. Επίσης, για επιχειρήσεις με νυχτερινές βάρδιες πενθημέρου (00:00-06:00), απαγορεύεται η εργασία την 6η μέρα κατά τη νυχτερινή βάρδια. 

Παραδείγματα 

  1. Εργαζόμενος που δουλεύει από Δευτέρα έως Παρασκευή και χρειάζεται να δουλέψει το Σάββατο θα πληρωθεί με επιπλέον 40%, χωρίς επιπλέον μέρα ανάπαυσης.  
  1. Εργαζόμενος που δουλεύει από Δευτέρα έως Πέμπτη, έχει άδεια την Παρασκευή και δουλεύει το Σάββατο, θα πληρωθεί με 30% προσαύξηση χωρίς επιπλέον μέρα ανάπαυσης. 

Τι ισχύει σήμερα; 

Σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία, η εξαήμερη εργασία εφαρμόζεται σε ορισμένους κλάδους, με εξαίρεση τον επισιτισμό, ο οποίος δεσμεύεται από την υποχρεωτική τήρηση πενθήμερου, βάσει της συλλογικής σύμβασης του κλάδου. Όσον αφορά τον τουρισμό, η εξαήμερη απασχόληση επιτρέπεται σε περιπτώσεις που υπερβαίνονται κάποιες πληρότητες.  

Οι εργαζόμενοι που δουλεύουν σε ημέρες ανάπαυσης λαμβάνουν επιπλέον αποζημίωση ίση με ένα ημερομίσθιο, προσαυξημένο κατά 75% αν εργάζονται Κυριακή ή αργία. Η εβδομαδιαία εργασία ορίζεται στις 40 ώρες και καθιερώθηκε το πενθήμερο σύστημα εργασίας, με δυνατότητα κατανομής των ωρών σε πέντε ή έξι ημέρες. 

Τι ισχύει στην Ευρώπη; 

Στην Ευρώπη, πολλές εταιρείες δοκιμάζουν την τετραήμερη εργασία με πλήρη μισθό, όπως στη Γερμανία, όπου 45 εταιρείες και οργανισμοί εφαρμόζουν την τετραήμερη εργασία για έξι μήνες. Οι υποστηρικτές της τετραήμερης εργασίας πιστεύουν ότι θα αυξήσει την παραγωγικότητα και θα συμβάλει στην αντιμετώπιση της έλλειψης εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού.