Ποια μορφή επιχείρησης μου ταιριάζει; Τα 9 είδη εταιρειών στην Ελλάδα.

Είναι γεγονός ότι οι εταιρείες αποτελούν σημαντικό κομμάτι του κλάδου της επιχειρηματικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό καθιστά την επιλογή του κατάλληλου είδους εταιρείας ζωτικής σημασίας για κάθε επιχείρηση, καθώς η επιλογή αυτή θα καθορίσει το νομικό καθεστώς της επιχείρησης και τις απαιτούμενες διαδικασίες για την ίδρυσή της.

Όπως σε κάθε χώρα, έτσι και στην Ελλάδα τα είδη των εταιρειών δεν περιορίζονται μόνο σε ένα. Υπάρχουν πολλά, με το κάθε ένα να έχει τα δικά του χαρακτηριστικά και τον δικό του τρόπο φορολόγησης.

Αν λοιπόν είστε στη φάση που σκέφτεστε να ξεκινήσετε τη δική σας επιχείρηση, στο άρθρο αυτό θα βρείτε όσα χρειάζεστε, προκειμένου να κάνετε την επιλογή που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες.

Τα 9 Είδη Εταιρειών στην Ελλάδα

Εταιρεία #1: ΙΚΕ

Η ΙΚΕ (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία) ταιριάζει σε όποιον θέλει να ξεκινήσει τη δική του επιχείρηση. Πρόκειται για μια νομική οντότητα που έκανε την εμφάνισή της το 2012, ως λύση σε όσους επιχειρηματίες ήθελαν ευελιξία και απλότητα.

Αναλυτικότερα, πρόκειται για ένα είδος όπου οι μέτοχοι έχουν περιορισμένη ευθύνη (δηλαδή δεν εμπλέκεται η προσωπική τους περιουσία σε χρέη και υποχρεώσεις), ενώ παράλληλα αναγνωρίζονται ως ισότιμα μερίδια μετόχων οι εισφορές σε μορφή υπηρεσιών, και όχι μόνο το κεφάλαιο. Για τη σύστασή τους απαιτείται μηδενικό αρχικό κεφάλαιο, γεγονός που τις καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικές για νέες ομάδες ατόμων που δεν έχουν μεγάλα κεφάλαια προς επένδυση από την αρχή.

Το μεγάλο πλεονέκτημα των ΙΚΕ είναι η ευελιξία και η απλότητα της σύστασής τους. Για τον λόγο αυτό, αποτελούν ένα από τα δημοφιλέστερα είδη εταιρειών στην Ελλάδα, αφού έφεραν νέες προοπτικές στην Ελληνική αγορά.

Φορολογία: Τα κέρδη φορολογούνται με συντελεστή 22% και 5% στη διανομή των κερδών της με ποσοστό προκαταβολής φόρου επόμενου έτους 80% (40% για τα 3 πρώτα έτη). Ο σταθερός αυτός φορολογικός συντελεστής συνεισφέρει στην απλότητα, καθώς δεν χρειάζεται να υπολογίζει κανείς τον φόρο μέσω μιας κλίμακας.

Εταιρεία #2: Ατομική Επιχείρηση

Ένα από τα παλαιότερα είδη εταιρειών στη χώρα μας! Πρόκειται για εταιρείες που απαρτίζονται από ένα άτομο και συχνά αποτελούν μικρές ή οικογενειακές επιχειρήσεις. Το άτομο αυτό λοιπόν (ο οποίος είναι ταυτόχρονα ιδιοκτήτης και διαχειριστής) έχει απεριόριστη ευθύνη για όλες τις αποφάσεις της επιχείρησης. 

Οι Ατομικές Επιχειρήσεις έχουν χαμηλά λειτουργικά κόστη και εξυπηρετούν επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται μόνοι τους, έχει όμως και το ρίσκο της απεριόριστης ευθύνης που θα πρέπει ο εκάστοτε ιδρυτής να αναλάβει.

Φορολογία: Στις ατομικές επιχειρήσεις έχουμε φορολογική κλίμακα, καθώς τα κέρδη φορολογούνται κλιμακωτά ανάλογα με τις παρακάτω κατηγορίες:

 • 9% για κέρδη από 1 έως 10.000 ευρώ.

 • 22% για κέρδη από 10.001 έως 20.000 ευρώ. 

 • 28% για κέρδη από 20.001 έως 30.000 ευρώ

 • 36% για κέρδη από 30.001 έως 40.000 ευρώ. 

 • 44% για τα κέρδη άνω των 40.001 ευρώ.

Εταιρεία #3: Ανώνυμη Εταιρεία

Η Ανώνυμα Εταιρεία (ΑΕ) είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα είδη εταιρειών στην Ελλάδα και ταιριάζει κυρίως σε μεγαλύτερες εταιρείες, λόγω του ελάχιστου αρχικού κεφαλαίου που είναι 25.000€. Το ποσό αυτό καταβάλλεται ολοσχερώς κατά τη σύσταση, κάτι που δεν είναι συχνά προσιτό για μικρότερες εταιρείες.

Επιπλέον, τις χαρακτηρίζει η μεγάλη διάρκεια ζωής τους (συχνά αορίστου διαρκείας) και είναι υποχρεωτική η ύπαρξη δύο οργάνων:

 •      Της γενικής συνέλευσης των μετόχων

 •      Του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ)

Επομένως, η λειτουργία μιας ΑΕ έχει αυστηρότερα πλαίσια και γραφειοκρατία, άρα ενδεχομένως να μην είναι η κατάλληλη επιλογή για ένα επιχειρηματία που ξεκινάει τα πρώτα βήματά του.

Φορολογία: Τα κέρδη φορολογούνται με συντελεστή 22% και 5% στη διανομή των κερδών, με ποσοστό προκαταβολής φόρου για τα 3 πρώτα έτη ύψους 40%.

Εταιρεία #4: ΕΠΕ

Η ΕΠΕ (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης) είναι άλλη μια εταιρεία όπου οι μέτοχοι έχουν περιορισμένη ευθύνη. Σε σχέση με τις ΑΕ, διατηρεί μια ευελιξία και απλότητα, όπως ο ελεύθερος καθορισμός του ύψους του κεφαλαίου και η περιορισμένη ευθύνη των εταίρων.

Φορολογία: Τα κέρδη στις ΕΠΕ φορολογούνται με συντελεστή 22% και 5% στη διανομή των κερδών, με ποσοστό προκαταβολής φόρου για τα 3 πρώτα έτη ύψους 40%

Εταιρεία #5: ΟΕ

Η ΟΕ (Ομόρρυθμη Εταιρεία) είναι ένα είδος εταιρείας που συναντάται συχνά στην Ελλάδα. Αφορά μια προσωπική επιχείρηση και για τη σύστασή της απαιτούνται 2 εταίροι, οι οποίοι θα έχουν την ίδια ευθύνη και μάλιστα απεριόριστη. Η ΟΕ είναι ο μοναδικός τύπος εταιρείας που όλοι οι εταίροι ευθύνονται παράλληλα με το νομικό πρόσωπο για τα εταιρικά χρέη.

Σε γενικές γραμμές, η ΟΕ προτείνεται σε εταιρείες που επιθυμούν να έχουν μεγάλη πιστοληπτική ικανότητα, λόγω της απεριόριστης ευθύνης των μετόχων.

Φορολογία: Και στις ΟΕ, τα κέρδη φορολογούνται με συντελεστή 22% και η προκαταβολή φόρου για τα 3 πρώτα έτη με ποσοστό 40%.

Εταιρεία #6: ΕΕ

Η ΕΕ (Ετερόρρυθμη Εταιρεία) είναι επίσης μια προσωπική εταιρεία, όπου για την σύστασή της χρειάζονται 2 εταίροι όπως στην ΟΕ, με τη διαφορά ότι ο ένας εταίρος θα είναι Ομόρρυθμος και ο άλλος Ετερόρρυθμος. Ο Ομόρρυθμος εταίρος ευθύνεται παράλληλα με το νομικό πρόσωπο για τα εταιρικά χρέη και μάλιστα με την ατομική του περιουσία, ενώ ο Ετερόρρυθμος ευθύνεται μέχρι το ποσό εισφοράς του.

Με άλλα λόγια, ένας εταίρος έχει απεριόριστη, ενώ ο άλλος περιορισμένη ευθύνη.

Φορολογία: Όπως και στις ΟΕ, τα κέρδη των ΕΕ φορολογούνται με συντελεστή 22% και η προκαταβολή του φόρου για τα 3 πρώτα έτη ανέρχεται σε 40%.

Εταιρεία #7: ΑΜΚΕ

Η ΑΜΚΕ (Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία) είναι μια νομική οντότητα της οποίας ο σκοπός είναι μη κερδοσκοπικός, δηλαδή τα έσοδα θα πρέπει να είναι με στόχο την επίτευξη των στόχων του καταστατικού. Μια ΑΜΚΕ μπορεί να ιδρυθεί από τουλάχιστον δύο άτομα και το καταστατικό συντάσσεται με ιδιωτικό έγγραφο, το οποίο δημοσιεύεται στο πρωτοδικείο.

Με λίγα λόγια, οι ΑΜΚΕ δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα, αλλά επιδιώκουν κυρίως, επιστημονικούς, μορφωτικούς, αθλητικούς ή πολιτιστικούς σκοπούς.

Φορολογία: Μια ΑΜΚΕ φορολογείται με 22%, με ποσοστό προκαταβολής φόρου για την επόμενη χρονιά ίσο με 100% και τα μέλη της εταιρείας δεν έχουν υποχρέωση ασφάλισης.

Εταιρεία #8: ΚΟΙΝΣΕΠ

Η ΚΟΙΝΣΕΠ (Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση), αφορά μια σύμπραξη ανθρώπων που έχει ταυτόχρονα σαν στόχο την κερδοσκοπία και το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου.

Έκανε την εμφάνισή της με τον νόμο 4019/2011, ο οποίος θέτει το νομοθετικό πλαίσιο για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, ως μια μορφή εναλλακτικής οργάνωσης των οικονομικών δραστηριοτήτων.

Συμμετοχή σε μια ΚΟΙΝΣΕΠ μπορούν να έχουν τόσο φυσικά, όσο και νομικά πρόσωπα, στη δεύτερη περίπτωση όμως δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ⅓ της μετοχικής σύνθεσης.

Ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό τους οι ΚΟΙΝΣΕΠ διακρίνονται σε:

1) ΚΟΙΝΣΕΠ Ένταξης, οι οποίες χωρίζονται σε 2 υποκατηγορίες:

 • ΚΟΙΝΣΕΠ Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων, οι οποίες επιδιώκουν την ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή, των ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (τα μέλη και οι εργαζόμενοι της επιχείρησης πρέπει κατά τουλάχιστον 30% να ανήκουν στις ομάδες αυτές).

 • ΚΟΙΝΣΕΠ Ένταξης Ειδικών Ομάδων, οι οποίες επιδιώκουν την ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή των ατόμων που ανήκουν στις ειδικές ομάδες πληθυσμού.

2) ΚΟΙΝΣΕΠ Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας, οι οποίες αναπτύσσουν δραστηριότητες βιώσιμης ανάπτυξης (πράσινη οικονομία) ή παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος.

Για τη σύσταση ΚΟΙΝΣΕΠ Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας απαιτείται η συμμετοχή σε αυτή και η υπογραφή του καταστατικού της από τουλάχιστον 5 φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και από τουλάχιστον 7 αν πρόκειται για ΚΟΙΝΣΕΠ Ένταξης.

Τα κέρδη μιας ΚΟΙΝΣΕΠ διατίθενται ως εξής:

 •      5% για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού

 •      35% διανέμεται στους εργαζόμενους, εκτός αν το ⅔ των μελών αποφασίσουν να διαθέσουν όλο ή μέρος του ποσοστού προς νέες θέσεις εργασίας

Εταιρεία #9: Υποκατάστημα Αλλοδαπής

Ένα υποκατάστημα αλλοδαπής θεωρείται όταν μια εταιρεία του εξωτερικού επιθυμεί να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην Ελλάδα, μέσω υποκαταστήματος. Για την ίδρυσή του απαιτείται τουλάχιστον ένας νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, ο οποίος διαμένει στην Ελλάδα και δεν απαιτείται να ασφαλιστεί στον ΕΦΚΑ, είτε αφορά μη μισθωτή είτε μισθωτή δραστηριότητα.

Ο νόμιμος εκπρόσωπος είναι υπεύθυνος για την πληρωμή της φορολογίας, εκτός εάν το υποκατάστημα έχει τη μορφή της ΑΕ, όπου θα χρειαστεί μόνο πληρεξούσιο για τις ελληνικές φορολογικές αρχές. Ένα υποκατάστημα δεν είναι ξεχωριστή νομική οντότητα από την μητρική εταιρεία, καθώς αποτελεί μέρος της, οπότε θα έχει την ίδια νομική μορφή με αυτή.

Ορισμένα σημαντικά στοιχεία του υποκαταστήματος αλλοδαπής είναι: 

 • Μηδενικές εισφορές ΕΦΚΑ στην Ελλάδα για τους ιδιοκτήτες και τον νόμιμο εκπρόσωπο

 • Απαλλαγή από την διανομή μερισμάτων στην Ελλάδα και δυνατότητα επαναπατρισμού κεφαλαίων στην μητρική εταιρία στο εξωτερικό

 • Δρομολόγηση ενδοκοινοτικών συναλλαγών μέσω της έδρας της εταιρείας στο εξωτερικό, αλλά και του υποκαταστήματος στην Ελλάδα με απαλλαγή από το ΦΠΑ

 •  Ελληνικό ΑΦΜ που υπάγεται κανονικά στην ΔΟΥ

Συνοψίζοντας…

Κάθε είδος εταιρείας στην Ελλάδα έχει τα δικά του γνωρίσματα και ξεχωριστό τρόπος φορολόγησης, αν και σε πολλές περιπτώσεις είναι ο ίδιος. Αναμφίβολα, πριν ξεκινήσετε τη δική σας εταιρεία θα πρέπει να γνωρίζετε τι ισχύει για κάθε μορφή, ώστε να κάνετε τη σωστή απόφαση.

Αν λοιπόν θέλετε να δημιουργήσετε την επιχείρησή σας με ασφάλεια, εμπιστευτείτε την πολυετή εμπειρία της Forocon και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!