Ελ. Βενιζέλου 116, Χερσόνησος Ηράκλειο, 70014
Καλέστε μας :289-702-4748

Λογιστικές Υπηρεσίες

Οι ανάγκες κάθε επιχείρησης διαμορφώνονται ανάλογα με τη δομή και την οργάνωσή της. Στις επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους, συχνά
προκύπτουν προβλήματα στη λειτουργία του λογιστηρίου, καθώς και στις διαδικασίες εργασίας του. Η έλλειψη ενημέρωσης, κατάρτισης και ευελιξίας
αποτελούν επίσης προκλήσεις. Αντίθετα, σε μεγαλύτερους οργανισμούς, υπάρχουν εσωτερικά δομημένα τμήματα λογιστηρίου με εξειδικευμένο προσωπικό.
Σε κάθε περίπτωση, η ανάγκη για καθοδήγηση, εκπαίδευση, επίβλεψη και ενημέρωση είναι επιτακτική.

Παρέχουμε λογιστικές λύσεις που περιλαμβάνουν:
● Συστάσεις, Εκκαθαρίσεις, Τροποποιήσεις και Λύσεις για Επιχειρήσεις
● Υπηρεσίες Τήρησης Λογιστικών Βιβλίων Β, Γ κατηγορίας
● Μηχανογράφηση Λογιστηρίων και Επανασχεδιασμός Εσωτερικών Διαδικασιών
● Οργάνωση και Επίβλεψη Λογιστηρίων
● Εκπαίδευση και Καθοδήγηση Προσωπικού Λογιστηρίου
● Λογιστικές Αναλύσεις και Κοστολόγηση
● Παροχή Φορολογικών Συμβουλών και Υποστήριξη στη Φοροτεχνική
● Προετοιμασία Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Υποβολή Ηλεκτρονικών Δηλώσεων
● Επεξεργασία Μισθοδοσιών
● Κατάρτιση Προϋπολογισμών, Απολογισμών και Ισολογισμών