Ελ. Βενιζέλου 116, Χερσόνησος Ηράκλειο, 70014
Καλέστε μας :289-702-4748
ειμαστε εδω για:

Τήρηση της εμπορικής νομοθεσίας που διέπει όλες τις μορφές των κεφαλαιουχικών εταιρειών

Σύνταξη ισολογισμών και καταστάσεων αποτελεσμάτων.

Σύνταξη, όπου δεν υπάρχει συνεργασία με δικηγόρο, των προβλεπόμενων πρακτικών των γενικών συνελεύσεων και διοικητικών συμβουλίων.

Ενημέρωση των συστημάτων του ΓΕΜΗ, της Τράπεζας Ελλάδος, του Μητρώου πραγματικών δικαιούχων και όποιου άλλου συστήματος επιβάλει η νομοθεσία.  • Ενημέρωση των εκάστοτε προβλεπομένων φορολογικών βιβλίων

  • Ισολογισμοί

  • Σύνταξη και υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και των συνοδευτικών τους εντύπων

  • Επικαιροποίηση ενημέρωσης φορολογικών βιβλίων και φορολογικών δηλώσεων σε επιχειρήσεις με χρόνιες φορολογικές εκκρεμότητες

  • Σε περίπτωση φορολογικού ελέγχου, παρακολούθηση της διαδικασίας και υποστήριξη των επιχειρήσεων. Ειδική υποστήριξη σε θέματα transfer pricing και σύνταξης φακέλων τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, σε συνεργασία με εξειδικευμένους ορκωτούς λογιστές. Επίσης παρέχουμε συνεργασία με εξειδικευμένους νομικούς σε θέματα διοικητικών δικαστηρίων, εάν χρειαστεί

  • Μισθοδοσία & υποστήριξη των επιχειρήσεων στην τήρηση της πολύπλοκης και διαρκώς μεταβαλλόμενης εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. Ενδεικτικά αναλαμβάνουμε ενημέρωση του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ (προσλήψεις, πίνακες προσωπικού, λήξεις συμβάσεων εργασίας, απολύσεις, υπερωρίες, εργατικά ατυχήματα, κ.λπ), σύνταξη μισθοδοτικών καταστάσεων, ειδική υποστήριξη για τα οικοδομοτεχνικά έργα, ενημέρωση για τα προγράμματα επιδότησης ΟΑΕΔ

  • Αναπτυξιακά προγράμματα με εξαιρετικούς συνεργάτες με πολυετή εμπειρία (λινκ)

  • Υπηρεσίες marketing, ανάπτυξη ιστοσελίδας, social media και λοιπά, από εξειδικευμένους συνεργάτες

  • Εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες