Ελ. Βενιζέλου 116, Χερσόνησος Ηράκλειο, 70014
Καλέστε μας :289-702-4748

Μισθοδοσία

H έκδοση και διαχείριση της μισθοδοσίας απαιτεί εξαιρετική γνώση και εξειδίκευση στην εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, προκειμένου οι πελάτες μας να
λειτουργούν με αποτελεσματικότητα.
Στην Forocon, διαθέτουμε εξειδικευμένο τμήμα για την έκδοση και διαχείριση της μισθοδοσίας, το οποίο είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα πρότυπα οργάνωσης ISO. Τα στελέχη μας είναι
από τα πιο έμπειρα στην αγορά, με πλήρη γνώση όλων των εργατικών και ασφαλιστικών θεμάτων.
Με τη Forocon η διαχείριση της μισθοδοσίας εξοικονομεί χρόνο, εξασφαλίζει αμεσότητα, εχεμύθεια και πλήρη, έγκυρη ενημέρωση για κάθε αλλαγή στην εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία
που αφορά την επιχείρησή σας.

Οι βασικές μας παροχές περιλαμβάνουν:
● Έκδοση και διαχείριση μισθοδοσίας με αξιοπιστία και ελαχιστοποίηση των λαθών.
● Αποστολή αποδείξεων πληρωμής ανά εργαζόμενο.
● Έκδοση λογιστικών αρθρων μισθοδοσίας και μισθοδοτικής κατάστασης.
● Αναλυτική κοστολόγηση ανά εργαζόμενο και ειδικότητα.
● Ηλεκτρονική υποβολή αρχείων σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
● Ηλεκτρονική υποβολή στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ όλων των εντύπων πρόσληψης, αποχωρήσεων, ετήσιων καταστάσεων προσωπικού, κ.λπ.
● Ηλεκτρονική υποβολή μηνιαίων βεβαιώσεων αποδοχών και δηλώσεων ΦΜΥ.
● Απογραφή εργοδότη σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
● Ενημέρωση για αλλαγές σε θέματα ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας και συνεχής επικοινωνία με το προσωπικό μας.
● Εκπροσώπηση των πελατών μας σε αρμόδια όργανα για την επίλυση διαφορών εργατικής φύσης.
● Υπολογισμό αμοιβών διαχειριστών και μελών Δ.Σ.
● Ψηφιακή κάρτα εργασίας, η οποία αποτελεί δικλείδα ασφαλείας για την τήρηση και τον έλεγχο του ωραρίου και την πληρωμή των υπερωριών των εργαζομένων