Ελ. Βενιζέλου 116, Χερσόνησος Ηράκλειο, 70014
Καλέστε μας :289-702-4748

Μικρομεσσαίες

Είσαστε η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Ξέρουμε ότι έχετε πολλά να σκεφτείτε και να λύσετε καθημερινά. Είναι χρέος μας να σας συμβουλεύουμε και να σας καθοδηγούμε. Να πάρουμε από εσάς το λογιστικό και φορολογικό βάρος ώστε εσείς να επικεντρωθείτε στην σημαντική δουλειά που έχετε να φέρετε εις πέρας.

Είμαστε εδώ για:
Ενημέρωση των εκάστοτε προβλεπομένων φορολογικών βιβλίων
Σύνταξη και υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και των συνοδευτικών τους εντύπων
Επικαιροποίηση ενημέρωσης φορολογικών βιβλίων και φορολογικών δηλώσεων σε επιχειρήσεις με χρόνιες φορολογικές εκκρεμότητες
Αναπτυξιακά προγράμματα με εξαιρετικούς συνεργάτες με πολυετή εμπειρία
Σε περίπτωση φορολογικού ελέγχου, παρακολούθηση της διαδικασίας και υποστήριξη των επιχειρήσεων. Ειδική υποστήριξη σε θέματα transfer pricing και σύνταξης φακέλων τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, σε συνεργασία με εξειδικευμένους ορκωτούς λογιστές. Επίσης παρέχουμε συνεργασία με εξειδικευμένους νομικούς σε θέματα διοικητικών δικαστηρίων, εάν χρειαστεί
Υπηρεσίες marketing, ανάπτυξη ιστοσελίδας, social media και λοιπά, από εξειδικευμένους συνεργάτες
Μισθοδοσία & υποστήριξη των επιχειρήσεων στην τήρηση της πολύπλοκης και διαρκώς μεταβαλλόμενης εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. Ενδεικτικά αναλαμβάνουμε ενημέρωση του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ (προσλήψεις, πίνακες προσωπικού, λήξεις συμβάσεων εργασίας, απολύσεις, υπερωρίες, εργατικά ατυχήματα, κ.λπ), σύνταξη μισθοδοτικών καταστάσεων, ειδική υποστήριξη για τα οικοδομοτεχνικά έργα, ενημέρωση για τα προγράμματα επιδότησης ΟΑΕΔ