Ελ. Βενιζέλου 116, Χερσόνησος Ηράκλειο, 70014
Καλέστε μας :289-702-4748

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Στη σύγχρονη επιχειρηματική σφαίρα, η πίεση και ο ανταγωνισμός είναι έντονοι. Οι οικονομικές εξελίξεις είναι ταχύτατες και οι πληροφορίες που κληθούν να
διαχειριστεί ένας επιχειρηματίας, πολύπλοκες και ποικίλες.
Είτε ξεκινάτε μια νέα επιχείρηση και σχεδιάζετε το επιχειρηματικό σας μέλλον, είτε είστε ιδιοκτήτης μιας μικρομεσαίας ή μεγάλης επιχείρησης, χρειάζεστε καθοδήγηση και
επαγγελματικές συμβουλές.
Η Forocon επικεντρώνεται στη βελτίωση όλων των επιχειρηματικών πρακτικών μέσω της αναβάθμισης των επιχειρησιακών λειτουργιών. Συντάσσουμε πλάνα τακτικών
συναντήσεων, αναλύουμε τα σημεία που απαιτούν βελτίωση και καλύτερη αντιμετώπιση, θέτουμε χρονοδιαγράμματα υλοποίησης και εφαρμόζουμε, στην πράξη, όλες τις
προγραμματισμένες ενέργειες με στόχο την προαγωγή της εξέλιξης της εταιρίας σας.

Συγκεκριμένα, παρέχουμε:

Οικονομικές και φορολογικές συμβουλές
Κατάρτιση προβλέψεων, προϋπολογισμών και απολογισμών
Καθοδήγηση του λογιστικού προσωπικού σας
Ανασχεδίαση των εσωτερικών διαδικασιών του λογιστηρίου
Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων με χρήση αριθμοδεικτών
Λογιστικές αναλύσεις
Σχεδίαση και σύνταξη οικονομικών αναφορών προς τη διοίκηση
Συμβουλές σε εργασιακά θέματα