Δώρο Χριστουγέννων: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε!

Δώρο Χριστουγέννων: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε!

Το Δώρο Χριστουγέννων αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο στα δικαιώματα των εργαζομένων, αναδεικνύοντας τη σημασία της αναγνώρισης και της αμοιβαίας ευγνωμοσύνης στον χώρο της εργασίας. Στο άρθρο αυτό αναλύονται λεπτομερώς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με την καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων, προσφέροντας σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για εργοδότες και εργαζόμενους.

Δικαιούχοι
Όλοι οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν το Δώρο Χριστουγέννων από τους εργοδότες τους. Το ποσό αυτό ισούται με έναν μηνιαίο μισθό για τους εργαζόμενους με μηνιαίο μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους εργαζόμενους με ημερομίσθιο.
Το Δώρο Χριστουγέννων καταβάλλεται πλήρως υπό τον όρο ότι η εργασιακή σχέση των εργαζομένων με τον εργοδότη διαρκεί ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 1η Μαΐου έως 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Για όσους η εργασιακή τους σχέση δεν διαρκεί όλη την παραπάνω περίοδο, το Δώρο Χριστουγέννων καταβάλλεται ανάλογα, δηλαδή 2/25 του μηνιαίου μισθού ή 2 ημερομίσθια για κάθε δεκαεννιά ημέρες εργασίας. Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση διαρκεί λιγότερο από δεκαεννέα ημέρες, το ποσό μειώνεται αντίστοιχα.
Δεν υπολογίζονται οι αδικαιολόγητες απουσίες, οι ημέρες απεργίας και η άδεια άνευ αποδοχών κατά τον χρόνο εργασιακής σχέσης. Σε περίπτωση ασθένειας, αφαιρούνται μόνο οι ημέρες που οι εργαζόμενοι λάμβαναν επίδομα από το Ασφαλιστικό Ταμείο τους. Επίσης, συνυπολογίζεται ο χρόνος υποχρεωτικής αποχής από την εργασία λόγω τοκετού.

Χρόνος Καταβολής
Το Δώρο Χριστουγέννων καταβάλλεται μέχρι την 21η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Ο εργοδότης έχει τη δυνατότητα να αφαιρέσει το αντίστοιχο ποσό από το συνολικό ποσό και να το καταβάλει έως την 31η Δεκεμβρίου, για το χρονικό διάστημα από 21 έως 31 Δεκεμβρίου.
Στην περίπτωση που δεν καταβλήθηκε έγκαιρα, δηλαδή μέσα στην νόμιμη προθεσμία (ως την 21-12) το δώρο Χριστουγέννων, τότε ο εργαζόμενος έχει την δυνατότητα να καταγγείλει το γεγονός αυτό στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας. Η μη καταβολή του δώρου Χριστουγέννων, το οποίο κατά την νομολογία θεωρείται τακτική αποδοχή, συνιστά και ποινικό αδίκημα, το οποίο διώκεται με την διαδικασία του αυτοφώρου, έπειτα από την υποβολή μηνυτήριας αναφοράς, σύμφωνα με τον Α.Ν. 690/45, όπως τροποποιηθείς ισχύει.

Βάση Υπολογισμού
Το Δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται με βάση τις πραγματικές αποδοχές που καταβάλλονται στους εργαζόμενους μέχρι την 10η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Σε περίπτωση λύσης της εργασιακής σχέσης πριν από αυτήν την ημερομηνία, το Δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται βάσει των αποδοχών που καταβάλλονται την ημέρα της λύσης της εργασιακής σχέσης. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα τακτικά αναλογούντα αποδοτικά στο μισθό, συμπεριλαμβανομένων του νόμιμου ή συμβατικού μισθού και κάθε άλλης παροχής, είτε υλικής είτε χρηματικής, που καταβάλλεται τακτικά κατά τον μήνα ή σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα.
Για όσους αμείβονται με ωρομίσθιο ή με μεταβλητές αποδοχές, ο υπολογισμός γίνεται με βάση τον μέσο όρο των αποδοχών που λαμβάνει ο εργαζόμενος κατά την περίοδο από 1η Μαΐου έως 31η Δεκεμβρίου ή μέχρι τη λήξη της εργασιακής σχέσης. Οι συνολικές αποδοχές διαιρούνται με τον αριθμό των ημερών εργασίας ή των ημερομισθίων που αντιστοιχούν στη διάρκεια της εργασιακής σχέσης.
Συνοψίζοντας, είναι προφανές ότι το Δώρο Χριστουγέννων αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της σχέσης μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη. Στη Forocon, κατανοούμε τη σημασία της ορθής και διαφανούς διαχείρισης των οικονομικών, ειδικά σε τέτοιες περιόδους.
Είμαστε εδώ για εσάς και σας ευχόμαστε Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος!